Διορισμός 24 Ελλήνων τοπικών ηγετών στην περιφερειακή συνέλευση της Ε.Ε.